In de week van 25 t/m 31 mei hebben wij weer een mooi outdoor lesrooster. I.v.m. de organisatie is het voor de trainers van belang dat je je van tevoren opgeeft. We verwachten binnen een week dat dit online kan. Bij slecht weer melden wij via de website of de training doorgaat.

De eerste week met outdoor lessen is goed bevallen. Komende week nemen wij de uitgeleende materialen van de sport-o-theek weer in. Deze zijn nu nodig voor de buitenlessen. Heb je nog materialen in bruikleen? Breng ze dan uiterlijk komende week terug.

We werken ook aan een plan om individuele fitnesstrainingen rondom het pand mogelijk te maken. Hierover wordt je op korte termijn verder geïnformeerd.

Team Next Level