Wij zijn druk be4zig met de lesroosters voor oktober. Er zijn veel groepslessen die vanaf 1 oktober weer naar binnen verhuizen omdat de verhuur van de tent op de atletiekbaan per 30 september afloopt. We zijn al vergevorderd maar nog niet helemaal klaar. Dat is ook de reden dat er voor sommige lessen nog niet online in oktober gereserveerd kan worden. We voorkomen daarmee dat er reserveringen worden gedaan terwijl er nog roosteraanpassingen mogelijk zijn.

We maken de roosters z.s.m. in orde en zorgen ervoor dat er in ieder geval vóór 1 oktober weer voor alle trainingen gereserveerd kan worden.