Hoewel wij ook in 2022 nog te maken hebben gehad met een coronalockdown (januari) hebben we daarna een heerlijk sportief jaar kunnen beleven. We zien dit terug in een gezonde groei van het ledenaantal en veel enthousiaste feedback van onze leden. Wij spreken de hoop uit dat wij in 2023 de continuïteit kunnen voortzetten en verder kunnen bouwen aan onze mooie sportschool. Wij wensen alle leden een bijzonder gezond en vitaal jaar toe. Gezellige en veilige jaarwisseling en tot 2023!